Bærekraftige produkter

Nyt et bærekraftig hjem

For oss er det avgjørende at alt treverk vi selger har blitt kjøpt inn på en forsvarlig måte og holder høyeste standard når det gjelder etikk, miljø og økonomi.

Hvert eneste produkt blir grundig sjekket i hele prosessen fra det står på rot til det ligger i butikkhyllen. Og vi forsikrer oss alltid om at skogsressursene blir ivaretatt og beskyttet på best mulig måte. Hver gang du kjøper et produkt laget av tre fra oss, skal du være trygg på at du får et kvalitetsprodukt og at alt har gått riktig for seg fra treet stod i skogen og til det kom i hus hos deg.